Berlín

1.5. – 4.5.2014 Německo Zahraničí

Krásných evropských měst jsme navštívili v minulých letech již několik; dalším takovým byl tentokrát Berlín. Příjemný víkend strávený v hlavním městě Německa nám tak opět rozšířil „množinu“ historických a zajímavých měst "starého" kontinentu. Památky Berlína se ve velké míře vážou zejména k 2. světové válce a k období studené války končící rokem 1989, kdy mezi západní a východní části Berlína a Evropy panovala přísná politická, společenská a bezpečností pravidla. Každá cesta mezi těmito tak zcela odlišnými světy podléhala velmi přísné kontrole a pro individuální cesty platily velmi tvrdé předpisy. A právě v Berlíně nalezneme mnoho míst a památek, které se vážou k dané době, či historicky významnému datu či události.

Berlín je hlavní město a zároveň i spolková země Spolkové republiky Německo. Hlavním městem Německa se stal roku 1991 a od sjednocení Německa (a tím i obou částí města) patří Berlín k největším městům v Evropě a je druhým největším městem Evropské unie. Berlín leží na severovýchodě Německa, zhruba 70 km západně od hranic s Polskem, je obklopen spolkovou zemí Braniborsko (Brandenburg). Městem protéká řeka Spréva (Spree). První historicky doložené informace pochází z roku 1244.
Berlín byl v minulosti tolerantním městem, kde nalezlo útočiště mnoho pronásledovaných uprchlíků. Ve dvacátých letech 20. století se z Berlína stává evropská metropole s bohatým politickým, vědeckým a hlavně kulturním životem. Tolerance končí roku 1933 příchodem Hitlera k moci.
Po druhé světové válce, kdy město bylo z velké části zničeno (např. 40 % obytné plochy), byl Berlín rozdělen do čtyř okupačních sektorů. Počátkem studené války se Berlín dostal do středu konfliktů mezi vítěznými mocnostmi. Již roku 1948 dochází k Berlínské blokádě (kdy veškeré zásobování města se koná výlučně leteckým spojením) a posléze k politickému rozdělení města. K faktickému rozdělení dochází stavbou Berlínské zdi 13. srpna 1961.Po pádu Berlínské zdi roku 1989 začíná nová kapitola města. Berlín se stává městem se zázemím a hlavním městem SRN.