Benátky a Lago di Garda – Itálie

26.10. – 29.10.2019 Itálie Zahraničí

Benátky jsme navštívili v pravý čas. Cca 14 dní nato postihlo toto město několik záplavových vln a ve výsledku se tak jednalo o jedny z největších záplav v jejich historii. My jsme měli po celou dobu naší návštěvy nádherné počasí a vůbec nic nenaznačovalo, že by se něco takového mělo v následujících dnech stát. Díky nádhernému počasí, skvělému jídlu a ubytování, ale i díky tomu, že tu nebylo zase tolik turistů (jak se o tom v souvislosti s návštěvou Benátek vždycky mluví), byl zážitek z návštěvy Benátek úžasný.

Benátky (italsky Venezia, benátsky Venesia nebo Venexia) jsou hlavní město severoitalské oblasti Benátsko. Jeho historické jádro leží na ostrovech v mělké Benátské laguně, oddělené od Jaderského moře úzkou hrází jménem Lido; novější části města však již byly vybudovány na pevnině Mestre. Kdysi byly Benátky námořní a obchodní velmocí a střediskem sklářství, nicméně i dnes mají velký historický, kulturní, společenský i administrativní význam. Nachází se zde velký přístav (na západním kraji) a letiště (na pevnině). Od roku 1987 jsou Benátky a celá okolní laguna jako jedna z nejnavštěvovanějších italských destinací památkou UNESCO. Město žije převážně z turistického ruchu. Každý rok je navštíví přibližně 25 milionů turistů z celého světa a Benátky tak patří mezi nejnavštěvovanější města světa.

Asi nejznámější jsou Benátky díky stovkám kanálů, kde panuje čilý dopravní ruch. Ve městě je překonává přes 400 kamenných mostů a asi 15 000 domů zde kvůli tomu musí stát na dubových kůlech zaražených do mořského dna. Dopravní tepnou je Canal Grande, 4 km dlouhý a asi 70 m široký kanál, který prochází přímo středem města. Spojuje hlavní nádraží a přístav s historickým náměstím Svatého Marka a centrem města. Nejstarší a nejznámější most je Ponte di Rialto, který jako jeden ze čtyř spojuje obě části města rozdělené kanálem. Ve městě zajišťují dopravu motorové lodě, které brázdí kanály; pro turisty jsou též k dispozici i klasické, světově proslulé, gondoly.

Historické Benátky jsou plné kulturních a uměleckých památek. Od nejstarších staveb, jako je Bazilika svatého Marka nebo Dóžecí palác z 12. až 15. století, přes gotické kostely Santa Maria dei Frari a Santi Giovanni e Paolo, renesanční stavby – Biblioteca Marciana a kostel San Giorgio Maggiore z téže doby – až po barokní kostel Santa Maria della Salute. Je jich skutečně opravdu mnoho – přes kostely a paláce, až po muzea či galerie.

Benátky jsou opravdu nádherným městem a nejenom kvůli tomu, že se „potápějí“ (sice jen 1-2 milimetrů za rok), bych neodkládal je navštívit a užít si je, dokud to ještě jde.


Krátce jsme zavítali i do oblasti Gardského jezera (italsky Lago di Garda nebo Lago di Benaco). Jezero rovněž patří k úžasným a hojně navštěvovaným místům Itálie a v budoucnu se sem jistě ještě vrátíme, abychom mohli tuto oblast Itálie poznat mnohem lépe.


Několik fotografií