Černé a Čertovo jezero – Šumava

28.5. – 30.5.2021 Česko Zajímavé místo ČR

Tuhle část Šumavy vlastně pořádně ani neznám. Ne že bych o Černém a Čertově jezeře nikdy neslyšel, ale nikdy jsem u nich nebyl. A kvůli tomu, co jsem psal v předchozím článku, tj. že se cestování vrací do původních kolejí opravdu velmi pomalu, jsme ani na jednom z jezer skoro nikoho nepotkali. Výchozím bodem pro nás byla Železná Ruda.

Černé jezero (německy Schwarzer See) je největší ledovcové jezero na Šumavě a zároveň i největší jezero v České republice, pokud nepočítáme vodní plochy vzniklé s přispěním člověka. Má rozlohu 18,47 hektaru. Leží v nadmořské výšce 1008 metrů nad mořem a jeho maximální hloubka dosahuje 39,8 metru. Vzniklo v poslední době ledové. Nachází se šest kilometrů severozápadně od Železné Rudy, méně než jeden kilometr od česko-německé státní hranice. Jezero leží pod severním svahem Jezerní hory, která se nad ním zvedá 320 metrů vysokou Jezerní stěnou. Patří mezi karová jezera vyhloubená ledovcem v období würmského zalednění. Černá barva jezera je způsobena odrazem tmavých lesů, které jej obklopují. Dno jezera tvoří skála, na níž je v současné době asi devět metrů tlustá vrstva kalu, který tvoří pyl z okolních stromů, ukládající se zde po tisíce let.

Čertovo jezero (německy Teufels-See) je pověstmi opředené karové jezero vzniklé též v období würmského zalednění. Jezero se nachází v Královském hvozdu na jihovýchodním svahu Jezerní hory ve vzdálenosti asi čtyř kilometrů od vsi Špičák u Železné Rudy. Jezero leží v nadmořské výšce 1030 metrů nad mořem, jeho rozloha je 9,71 hektaru a hloubka dosahuje až 36,5 m. Jezero má tvar půlkruhu a obklopuje jej pralesovitý smrkový porost. Jako jediné ze šumavských ledovcových jezer náleží k povodí Dunaje.