Přírodní rezervace Radouč aneb syslí ráj u Mladé Boleslavi

13.4.2020  │ Česko  │ Fauna a Flóra  │ Zajímavé místo ČR

Národní přírodní památka Radouč je maloplošné chráněné území ležící v okrese Mladá Boleslav v nadmořské výšce 225–240 metrů. Předmětem ochrany je výskyt travinobylinných a skalních teplomilných společenstev na svazích tvořených vápnitými pískovci a to hlavně ochrana devaterky poléhavé (Fumana procumbens), jejíž přirozený výskyt je ojedinělý na celém území ČR. Pro mnoho lidí však bude tato lokalita zajímavá z toho důvodu, že zde žije evropsky chráněný sysel obecný, který tu má svou kolonii. Spolu s ním se zde rozšířil i králík divoký.

Pro udržení a případné rozrůstání kolonie sysla je důležité pravidelné kosení travního porostu a hlídání psích mazlíčků v okolí syslích nor. Radouč je totiž jedna z 35 lokalit, kde se sysel obecný vyskytuje. Kolonie syslů v roce 2006 byla odhadována na pět jedinců, roku 2010 kolonie čítala již 30–40 jedinců, neboť v roce 2007 byl pokosen travní porost, což vytvořilo příznivé podmínky jak pro život sysla obecného, tak i pro králíka divokého. Pokud tak chcete vidět sysla z bezprostřední blízkosti, doporučujeme navštívit toto místo a zároveň si užít mnoho zábavných situací ve společnosti těchto neposedných tvorů.