Praha a zajímavá místa v jejím okolí

březen 2020  │ Česko  │ Zajímavé místo ČR

Protože situace byla a je taková, jaká je, je i cestování do značné míry omezené jen na okolí místa svého bydliště. I přesto nebo spíše právě proto byla konečně možnost se podívat i na místa, na které v uplynulých letech nebyl čas či chuť a zůstala tak nenavštívena, přestože jsou ve skutečnosti velmi zajímavá.

Kromě samotné Prahy je to například bývalý skanzen Řepora v Řeporyjích a Kostel sv. Jana a Pavla nedaleko Třebonic.

Řepora (dříve nazývaná Tuležim) je skanzen v okrajové části Prahy, který se snaží navodit co nejvěrnější představu české lidové architektury 14. století a života ve středověkém městečku. V objektu skanzenu je mnoho budov; kostel se hřbitovem, usedlost rychtáře s krčmou, usedlosti kováře, hrnčíře a domkáře, zastřešené tržiště, studna, pranýř, vstupní brány a věže, palisády aj. Tyto stavby byly budovány dobovými technologiemi.

Románský kostelík svatého Jana a Pavla se hřbitovem se nachází v místě zaniklé vsi Krteň na katastrálním území Třebonice (městská část Praha 13) v Praze, mezi Stodůlkami a Třebonicemi (jižně od osady Chaby). Kostel byl postaven v pozdně románském slohu v 2. čtvrtině 13. století s pravoúhlým presbytářem a průčelní čtverhrannou věží. Kostel dodnes tvoří působivou dominantu krajiny. V současné době je v kostelíku jednou ročně, a to v červnu, sloužena slavnostní poutní mše.